Kallis usuvend ja usuõde…

Paastume igal pühapäeval kuni eriolukorra lõpuni

Seoses erakorralise olukorraga Eestis kutsun Sind üles…

…paastuma igal pühapäeval (terve päeva)

Kuni eriolukorra lõppemiseni.

Teeme seda üheskoos. Üle Eesti. Eesti eest!


Ei ole tähtis, millisest kogudusest, kirikust või konfessioonist sa oled.

  • Me kõik usume Jeesuse ristisurma ja ülestõusmisesse.
  • Me kõik usume paastu ja palve väesse.
  • Me kõik usume, et suurem on see, kes on meie sees, kui see, kes on meie vastu.

Seepärast…

…Tule, teeme seda koos!

Seisame müüripraos Eesti eest!

Palvetame ja paastume üheskoos Eesti eest!

Miks?

Meie riik (ja tegelikult kogu Euroopa ning mitmed teised riigid maailmas) on hetkel äärmiselt täbaras olukorras. Ühelt poolt laastab epideemia nii meie kui teisi kontinente. Ja teiselt poolt läheb majanduses järjest kehvemini.

See ei ole mingi film, mida me kõrvalt vaatame, et siis oma tavaeluga edasi minna.

Fakt on see, et…

…Inimesed päriselt surevad

…Ettevõtted päriselt sulgevad

…Töökohad päriselt kaovad

…Palkasid päriselt kärbitakse

…jne., jne., jne

Kõik see tähendab seda, et väga paljudel inimestel läheb elu nii palju raskemaks.

“Sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaaluste kurjuse vaimudega.” (Ef 6:12)

Ja seepärast, kuni püsib koroonaviirusest põhjustatud eriolukord Eestis…

… Paastume igal pühapäeval terve päeva.

Kui sul tervis võimaldab, siis teeme nii, et iga pühapäev me terve pühapäeva ei söö. Sööme alles esmaspäeva hommikul.

(Ja kui sul on rohkem jõudu, siis paastu kaks päeva järjest – laupäev ja pühapäev.)

Aga minu üleskutse on – üheskoos, üle Eesti, Eesti eest…

…Iga pühapäev terve päeva ühine paast. Jeesuse nimel. 

Miks?

Sest Piibel ütleb, et me seda teeksime:

“Siis alistuge Jumalale! Seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest.” (Jk 4:7)

“Võtke kätte Jumala sõjavarustus, et suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima…” (Ef 6:13)

Siis seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega…” (Ef 6:14)

…Et pandeemia selgroog saaks murtud – nii Eestis, meie naaberriikides, Euroopas, kui kogu maailmas

…Et ettevõtted jääksid püsima

…Et töökohad säiliksid

…Et palgad jääksid püsima (või taastuksid)

…Ja üle kõige – et meie maa ja rahvas pöörduks oma kurjadelt teedelt tagasi Elava Jumala juurde. Et meie rahvas parandaks meelt ja hüüaks appi Issanda Jeesuse nime.

Oled kaasas? Ma väga palun sind!

Tänan sind.

Aita mind! Tule mulle appi!

Levita seda üleskutset. Nii et iga usklik inimene Eestis võiks liituda.

Kuidas saad aidata levitada? Loe siit.

Paast ja palve

Jüngrid küsisid: “Miks meie ei võinud teda välja ajada?”

Jeesus vastas: “See tõug ei lähe välja teisiti kui palve ja paastuga.”

Kui Jeesus tervendas haige, siis ta rääkis ühest tõust. Ja Ta ütles, et see tõug ei lähe välja teisiti, kui paastu ja palvega.

Seepärast ma olen kogunud siia Palvetame.ee lehele ka seda, kuidas saame paastumise ajal (ja vahepealsetel päevadel) üheskoos palves seista.

Mõned võimalused:

  1. Pruunis laulikus laul 606 – Jumal hoia Eestit. Laulame seda üle Eesti
  2. Läbi Piibli teame, et tõeline meeleparandus sulatab Jumala südant. Seepärast palugem Taanieli palvet oma rahva pärast (Tn 9). Palugem seda Eestile
  3. Läbi Piibli teame ka, et Jumala kiituses on vägi. Ning et Jumala rahvas on Issandat kiites purustanud müüre. Siin on nimekiri Psalmidest, mis on Jumala kiitus ja ülistus. Kiitkem Jumalat psalmidega.
  4. Deklareeri, kuuluta Jeesuse võitu. Siin on mõned mõtted, kuidas seda teha
  5. Seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie eest. Siin on mõned mõtted, kuidas seda teha.

Issanda Jeesuse Kristuse arm ja Jumala armastus ja Püha Vaimu osadus olgu sinuga!

Egon Sarv