Kiidame Jumalat Psalmidega

Alljärgnevas loetelus on välja toodud need psalmid, mis annavad tänu ja kiitust meie Jumalale. Paljud neist – puhas ülistus.

Ja me teame ja oleme lugenud (see muster on läbi kogu Piibli), et Jumala kiitmises on vägi.

Kiidame siis Jumalat nende psalmidega:

 • Psalm 9 – Tänu Jumala õigluse eest
 • Psalm 18 – Taaveti tänulaul päästmise eest
 • Psalm 19 – Jumala austus looduses ja Tema käsuõpetus
 • Psalm 23 – Hea karjane
 • Psalm 24 – Aukuninga tulek
 • Psalm 30 – Tänu surmast päästmise eest
 • Psalm 33 – Looja ja kaitsja kiitus
 • Psalm 34 – Tänu kitsikusest päästmise eest
 • Psalm 36 – Jehoova muutmatu heldus
 • Psalm 40 – Tänu päästmise eest
 • Psalm 46 – Jumal on varjupaik ja abimees
 • Psalm 47 – Jumal on kogu ilmamaa kuningas
 • Psalm 61 – Julgeolek Jumala kaitse all
 • Psalm 62 – Jumal on ainus varjupaik
 • Psalm 63 – Jumal kosutab janunevat hinge
 • Psalm 65 – Jumala heategude kiitus
 • Psalm 66 – Jumala vägevate tegude ülistus
 • Psalm 67 – Rahvad laulgu Jumalale tänu
 • Psalm 68 – Jumal on vägev Siinail ja templis
 • Psalm 72 – Õiglase kuninga valitsus
 • Psalm 91 – Jumal kaitseb omi
 • Psalm 92 – Jumala helduse ülistus
 • Psalm 93 – Jumala ülevus
 • Psalm 95 – Jumala kiituse ja austuse laul
 • Psalm 96 – Laul Jumala kiituseks
 • Psalm 97 – Jumala valitsus ja võim
 • Psalm 98 – Jumala õigluse ülistus
 • Psalm 100 – Kutse tänuks
 • Psalm 103 – Jumala heategude ülistus
 • Psalm 104 – Looja kiitus
 • Psalm 105 – Jumala muistsete tegude ülistus
 • Psalm 107 – Jumalpäästab kitsikusest
 • Psalm 108 – Jumala valitsuse ülistus ja lootus Tema abile
 • Psalm 111 – Jumal hoolitseb oma rahva eest
 • Psalm 113 – Kiitus alandliku ülendamise eest
 • Psalm 114 – Jumala imeteod Iisraeli kõrveteekonnal
 • Psalm 117 – Jumala igavese helduse ja tõe kiitus
 • Psalm 118 – Tänu Jumalale päästmise eest
 • Psalm 121 – Jumal on hoidja ja abimees
 • Psalm 124 – Tänulaul päästmise eest
 • Psalm 136 – Jumala igavese helduse kiitus
 • Psalm 138 – Tänu Jumalale abi eest
 • Psalm 145 – Jumala headuse ja võimsuse kiitus
 • Psalm 146 – Jumala õiglaste tegude ülistus
 • Psalm 147 – Kiitus Jumalale Jeruusalema aitamise eest
 • Psalm 148 – Kõik maailm kiitku Jumalat
 • Psalm 149 – Iisrael kiitku oma Jumalat
 • Psalm 150 – Kiitke Jumalat!