Meie Isa palve

Palume Meie Isa palvet meie maale ja rahvale:

“Teie palvetage siis nõnda: Meie Isa, kes oled taevas!

Pühitsetud olgu sinu nimi; sinu riik tulgu; sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal;

meie igapäevane leib anna meile tänapäev;

ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele;

ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast;

[sest sinu on riik ja vägi ja au igavesti! Aamen.]