Palveteemad

All toon ära mõned palveteemad (juhuslikus järjekorras)

 • Palveta tarkust meie valitsusele ja juhtidele – võtta vastu õigeid otsuseid sellel kriitilisel ajal
 • Palu Jeesuse vere kaitset kõigile meditsiinitöötajatele, politseinikele, toidupoodide müüjatele ja kõigile teistele klienditeenindajatele, kes on eesliinil ja võivad potensiaalselt kokku puututuda nakkusega.
 • Palu Jeesuse vere kaitset meie maa ja rahva üle
 • Palu Jeesuse vere kaitset oma kodulinnale, -külale, -alevilele – et see saaks (või jääks) puhtaks nakkusest.
 • Palu Jeesuse sarnaselt Eesti eest: “Anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad.”
 • Palu ka Taanieli palvet oma rahva pärast – Palu seda Eestile
 • Palu Jeesuse vere kaitset meie ettevõttetele, töökohtadele
 • Palu Jeesuse vere kaitset oma perele, lähedastele, sugulastele, sõpradele, koguduseliikmetele
 • Palu Jumala üleloomulikku tervenemist kõigile neile, kes praegu on haiged. Ja et nad ei nakataks teisi.
 • Palu Jumala üleloomulikku tervenemist Püha Vaimu väes neile, kes on kriitilises seisus haiglates.
 • Palu Jumala üleloomulikku tervenemist kõigile neile, kes praegu on nakatunud. Et nad ei jääks haigeks. Ja et nad ei nakataks teisi.
 • Palu tervist, immuunsust, Jeesuse vere kaitset kõigile neile, kes praegu on terved
 • Palu, et haiglad üle Eesti saaksid vajalikul määral isikukaitsevahendeid. Et need jõuaksid kohale.
 • Palu meeleparandust meie maale ja rahvale. Palu, et meie rahvas parandaks meelt ja pöörduks oma kurjadelt teedelt Issandat otsima.

Kuuluta Kristuse võitu

 • Kuuluta Jeesuse võitu Eesti üle.
 • Kuuluta Jeesuse võitu oma kodulinna, -alevi, -küla üle
 • Kuuluta Jeesuse võitu Saaremaa, Harjumaa ja teiste suuremate kriisikollete üle.
 • Kuuluta Jeesuse võitu oma pere ja lähedaste üle
 • Kuuluta Jeesuse nime võitu,
 • Kuuluta Jeesuse ristisurma ja ülestõusmise võitu.
 • Kuuluta Elu võitu surma ja haiguste üle.
 • Kuuluta üleloomulikku paranemist haigetele
 • Kuuluta üleloomulikku paranemist nakatunuile
 • Kuuluta Kristuse võitu koroonaviiruse ja selle leviku üle.
 • Kuuluta meeleparandust meie maale ja rahvale
 • Kuuluta pöördumist Jumala poole
 • Kuuluta seda, mida Jumal sulle palves annab kuulutada.

Tühistame hingevaenlase töö

“Siis alistuge Jumalale! Seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest.” (Jk 4:7)

“Sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaaluste kurjuse vaimudega.” (Ef 6:12)

 • Jeesuse nimel, tühistame viiruse mõju – et sel puudub mõju uusi inimesi nakatada
 • Jeesuse nimel, purustame selle pandeemia selgroo – nii Eestis, Euroopas, kui kogu maailmas.
 • Jeesuse nimel, purustame kõik saatana kindlustused milled ta meie maale ja inimeste eludesse ehitanud on
 • Jeesuse nimel, purustame kõik köidikud, millega ta Eestis rahvast sidumas on
 • Jeesuse nimel, tühistame kõik hingevaenlase kurjad plaanid Eesti suhtes